Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Три кургани, розташовані на північній околиці сучасного м. Бахчисарай

Три кургани, розташовані на північній околиці сучасного м. Бахчисарай , були споруджені в епоху бронзи, ймовірно, представниками ямної культурно-історичної спільноти (кургани 1 та 3) та інгульської катакомбної археологічної культури (курган 2). Згодом у кургані 1 було зроблено впускне поховання – у південно-східній частині насипу кургану було досліджено два братських поховання обезголовлених людей зі слідами незалікованих бойових травм. Загалом у комплексі було досліджено 63 чоловічі кістяки.

Така пам’ятка, безумовно, є унікальним об’єктом воєнної археології й найдавнішим на території України дослідженим археологічно місцем страти та поховання військовополонених.

Спорудження кургану 1 датується бронзовою добою; кургану 2 – середньою бронзовою добою або до другої половини III тис. до н.е.

Впускні поховання з братськими могилами в кургані 1 датуються XI – XIII ст. До складу кургану 1 входить центральне поховання в кам’яному ящику та дві впускні братські могили. До складу кургану 2 – катакомби інгульської катакомбної археологічної культури.

Під час незаконних розкопок у кургані 3 археологічних об’єктів дослідники не виявили.

Курганна група була незаконно розкопана «під знесення» у 2017 р. під час будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь. Через забудову північної околиці м. Бахчисарай практично повністю втрачено історичний ландшафт. Наявність тут фамільного курганного некрополя спочатку представниками ямної історико-культурної спільноти, а потім і інгульської катакомбної археологічної культури, здійснення братських поховань, ймовірно воїнів, дає підстави вважати це передмістя Бахчисарая важливим в історичному ландшафті.

Водночас ця непересічна пам’ятка повністю втрачена й нагадування про неї фізично стерте з землі. Крім того, викликає сумніви якість проведених російськими археологами робіт: залишається незрозумілим, чи є вичерпним наведений вище перелік об’єктів у курганах. Незважаючи на те, що курганна група використовувалась і у Ханський і в Новий часи, об’єкти Нового часу дослідниками не опубліковані. Аналіз братських поховань у кургані 1 схиляє до думки, що ці об’єкти з’явилися під час Кримського ханства. Це не збігається за хронологією з раніше виявленим у могилах матеріалом, про що, власне, пишуть самі ж дослідники. У підсумку доводиться констатувати, що недомовки, вихолощені фрази і брак точно сформульованих висновків дає можливість російським археологам гібридно, всупереч будь-яким науковим підставам пов'язувати братерське поховання обезголовлених чоловіків із Кримським ханством. Отже, на результатах незаконних розкопок 2017 р. можна наочно простежити те, як і далі культивується міф про «дикість», «кривавість» та «жорстокість» кримських татар та їхню державність.

Крім найважливіших братських могил, під час незаконних розкопок пам’ятки в кургані 1 було досліджено кам’яну антропоморфну статую з рельєфною сокирою. Це або стела, або частина поминального комплексу. Немає жодних сумнівів, що цей артефакт належить до бронзової доби. Отже, його необхідно визнати рідкісним і унікальним не тільки для Криму, але і для всього ареалу поширення ямної культурно-історичної спільноти на просторах Східної Європи.

Карта

Відповідальні особи

Інформація відсутня

Джерела

  1. Сиротин С.В., Богачук Д.С., Волошинов А.А. Исследования курганных могильников в Юго-Западном Крыму // Археологические открытия. 2017 год. М.: Институт археологии РАН, 2019. С. 270-272;
  2. Богачук Д.С., Сиротин С.В. Курганы в зоне строительства автодороги Керчь – Севастополь (Республика Крым, Бахчисарайский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 46-53;
  3. Богачук Д.С., Сиротин С.В., Волошинов А.А. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ В 2017 г. // История и археология Крыма. Вып. VIII. Севастополь: Колорит, 2018. С. 24-25;
  4. Сиротин С.В., Богачук Д.С., Волошинов А.А. Исследования курганных могильников в Бахчисарайском районе Республики Крым // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том II. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 187-200;
  5. Сиротин С.В., Богачук Д.С., Тарасова А.А., Волошинов А.А. Археологические исследования коллективных захоронений обезглавленных людей в Бахчисарайском районе (предварительные результаты) // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том II. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 201-210;
  6. Сиротин С.В., Богачук Д.С., Волошинов А.А., Тарасова А.А., Мустафин Х.Х., Альборова И.Э. ДВА НЕОБыЧНыХ ЗАХОРОНЕНИЯ эПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВья В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРыМ // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 256. Москва: ИА РАН, 2019. С. 293-307.

Додаткові файли

Інформація відсутня