Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Стародавнє місто Тірітака

Стародавнє місто Тірітака розташоване безпосередньо поруч від центру Боспорського царства – Пантікапею. Разом із цим містом, Мірмекієм і Порфмієм, Тірітака стала основою виникнення спочатку союзу міст, а потім і Боспорського царства, як такого. Місто проіснувало досить довго, порівняно з іншими міськими центрами Боспорського царства. Зникло воно в середньовіччя. Крім об’єктів античного часу на його території відома християнська базиліка, що є винятковим явищем навіть для Пантікапея-Боспора-Керчі, де до наших днів зберігся лише хрещатий храм Іоанна Предтечі – пізніша форма церковної споруди. Головною спеціалізацією Тірітакі був рибний промисел, який досяг особливого розвитку у пізньоелліністичний час.

Стародавнє місто датується другою третиною VI ст. до н.е. – першою третиною VII ст. н.е. У VIII – Х ст. на території Тірітакі розташовувалися неукріплене поселення й могильник вже не пов’язані зі стародавнім містом.

До складу пам’ятки входять оборонні споруди, у тому числі вежі та мури, укріплені протитаранними поясами, житлова та господарська забудови, поміж яких вирізняються рибозасолювальні цистерни, святилища, базиліка, ремісничі майстерні, могильник.

Основною формою руйнування Тірітакі є активні незаконні археологічні розкопки . Вони тривали без перерви з 2014 по 2019 рр. і були зосереджені на двох ділянках - біля Північного та Західного фортечних мурів. Під час незаконних археологічних розкопок було вивчено будівельні горизонти та культурний шар класичного, елліністичного та ранньовізантійського часів.

Варто зазначити відкриття у 2016–2017 рр. косторізної майстерні класичного часу; у 2019 р. – святилища (місця жертвопринесення); у 2018 р. – святилища Діоніса-Гарпократа, яке було руїнами одноповерхової будови, і в шарах руйнування якого була знайдена унікальна кістяна фігурка Гарпократа.

Карта

Відповідальні особи

  • Зінько Віктор Миколайович - т.зв. "Кримський федеральний університет імені В.І.Вернадського"

Додаткові файли

Інформація відсутня