Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Стародавнє місто Мірмекій

Стародавнє місто Мірмекій із його історичним ландшафтом розташоване безпосередньо поруч із центром Боспорського царства – Пантікапеєм. Разом із цим містом, Тірітакой і Порфмієм, Мірмекій став основою виникнення спочатку союзу міст, а потім і Боспорського царства, як такого. Незважаючи на близькість Пантікапея, Мірмекій кілька разів у час еллінізму зазнав розорення варварами. Значною мірою завдяки цьому на його напівзанедбаній території у II ст. був збудований мавзолей одного з правителів Боспора з унікальним мармуровим Мірмекійським саркофагом.

Існування Мірмекею з його найближчою округою починається у другій половині VI ст. до н.е. У IV ст. місто припинило своє існування. Тимчасово відновлюється на його території поселення в ІХ – Х ст. У XIII–XV ст. тут було італійське укріплення Пондіко.

До складу пам’ятки входить городище з міською забудовою, оборонними спорудами, акрополем та ймовірною гробницею архонта Боспора та Феодосії, басилевса (правитель поселення, племені, союзу) Тіберія Юлія Євпатора. Навколо Мірмекія розташовувалися некрополі.

Загрозу безпеки стародавньому місту Мірмекій та його історичному ландшафту становить комплекс двох чинників . По-перше, на пам’ятці відбуваються незаконні археологічні розкопки . Дослідження на широких площах здійснювались у 2014 – 2019 рр. Роботи було зосереджено на центральному розкопі городища, де досліджувався зольний пагорб та міська забудова (2014 – 2017 рр.); розкопі на м. Карантинний у районі акрополя (2014 – 2016, 2018 рр.); ділянці некрополя другої половини VI ст. до н.е. на східній межі пам’ятки (2018 – 2019 рр.); курганному некрополі Мірмекія (2019 р.). Другим чинником, що становить загрозу безпеці пам’ятці, є активне міське життя, зокрема, будівництво в сучасній Керчі . Усе це відбувається на історичному ландшафті міста та на території найближчої округи. У 2016 р. на вул. Кірова під час прокладання інженерних комунікацій було розкрито та зруйновано поховання мірмекійського некрополя III ст. до н.е.

Карта

Відповідальні особи

 • Бутягін Олександр Михайлович - «Державний Ермітаж»

Джерела

 1. ПРОГРАММА. Научно-практическая конференция по итогам полевого археологического сезона 2018 года и проблемам сохранения объектов археологического наследия на Крымском полуострове (Симферополь, 5 – 7 декабря 2018 г.) // История и археология Крыма. Вып. ХI. Севастополь: Колорит, 2019. С. 9-16;
 2. Бутягин А.М., Колосов В.П., Милихина Н.М. НОВЫЕ НАХОДКИ АНТИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ МИРМЕКИЯ // Таврические студии. №22. Симферополь: ООО «Антиква», 2020. С. 18-23.;
 3. МИЛИХИНА Н.М. ДВЕ АРХАИЧЕСКИЕ ЗЕМЛЯНКИ ИЗ МИРМЕКИЯ // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С. 317-380.;
 4. ПРОГРАММА научно-практической конференции по итогам полевого археологического сезона 2019 года на Крымском полуострове, посвященной 100-летию академической археологии России (Симферополь, 10–12 декабря 2019 г.) // История и археология Крыма. Вып. ХIII. Севастополь: Колорит, 2020. С. 10-16.;
 5. Бутягин А.М., Еремеева А.А., Милихина Н.М., Колосов В.П. Работы Мирмекийской экспедиции // Археологический сборник. Вып. 42: материалы и исследования по археологии Евразии . Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. С. 172-186;
 6. Бутягин А.М. Водоснабжение древнего Мирмекия // Таврические студии. №12. Симферополь: ООО «Антиква», 2017. С. 31-37;
 7. Бутягин А.М., Колосов В.П., Еремеева А.А. Работы Мирмекийской археологической экспедиции // Археологические открытия 2014 года. М.: Институт археологии РАН, 2016. С. 240-242;
 8. Колосов В.П. Амфорная тара из раскопок Мирмекия сезонов 2008-2015 гг. // Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории. Материалы международной научной конференции, Севастополь, 10-12 октября 2017 года. Саки: ИП Бровко А.А., 2017. С. 114-115;
 9. Колосов В.П. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ АМФОРНОЙ ТАРЫ НА БОСПОР КИММЕРИЙСКИЙ В VI–III ВВ. ДО Н.Э., ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК МИРМЕКИЯ 2008–2016 ГГ. // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. С. 80-83.;
 10. Бехтер А.П., Бутягин А.М. Новый памятник лапидарной эпиграфики из Мирмекия // Элита Боспора и Боспорская элитарная культура. Материалы международного Круглого стола (Санкт-Петербург, 22–25 ноября 2016 г.). СПб.: ПАЛАЦЦО, 2016. С. 381-386;
 11. БУТЯГИН А.М., ЕРЕМЕЕВА А.А., КОЛОСОВ В.П. РАБОТЫ МИРМЕКИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В 2015 ГОДУ // Археологический сборник. Вып. 41 : материалы и исследования по археологии. Евразии. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. С. 217-228;
 12. Бехтер А.П., Бутягин А.М. НОВЫЙ ПАМЯТНИК ЛАПИДАРНОЙ ЭПИГРАФИКИ ИЗ МИРМЕКИЯ // ВДИ. Вып. 77. №4. Москва: Наука, 2017. С. 978-990.

Додаткові файли

Інформація відсутня