Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Сіваг-Кермен

Сіваг-Кермен є прикордонною фортецею країни кримських готів Дорі. Сіваг-Кермен був далеким форпостом, вузловим елементом, що боронив підходи через гірський масив Кок-Агач-Даґлари, з одного боку, до центру Ескі-Керменської, а з іншого – Інкерманської областей Дорі. Таку систему оборони для готів створили візантійські військові інженери. Фортеця проіснувала недовго й не змогла перетворитися на повноцінне місто, залишившись військовим табором і, можливо, притулком місцевого населення на період короткочасної воєнної небезпеки.

Фортеця датується у вузьких хронологічних рамках середини або другої половини VI ст. До складу пам’ятки входить оборонний мур, що складається з п’яти куртин (ділянок мурів між вежами), воротним проїздом і не менш, як трьома вежами.

Незважаючи на монументальність, пам’ятку було відкрито напередодні окупації Криму у 2014 р. Однак, основні відомості про неї можна знайти в опублікованих результатах незаконних археологічних розкопок 2015р. та 2017р. У 2015 р. на пам’ятці велися локальні земляні роботи. Шурфами було перекрито всі ділянки оборонної системи фортеці. У 2017 р. культурні напластування було знищено всередині двох із трьох веж Сіваг-Кермену. Загалом незаконні археологічні розкопки виявилися вкрай непослідовними, а їхні висновки представляються такими, яким до кінця довіряти не можна. Так, незважаючи на те, що на внутрішній території фортеці археологічних робіт проведено не було, були зроблені висновки про те, що всередині Сіваг-Кермену забудови не має.

Карта

Відповідальні особи

  • Науменко Валерій Євгенович - т.зв. «НДЦ Історії та археології Криму КФУ ім. В.І. Вернадського»

Джерела

  1. Науменко В.Е. НОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ОКРУГИ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ): ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2017 гг. // Актуальные проблемы междисциплинарных исследований в изучении истории, культуры и экономики Крыма : материалы всероссийской научнопрактической конференции. Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. С. 48-56;
  2. Герцен А.Г., Науменко В.Е., Душенко А.А., Корзюк Д.В., Лавров В.В., Смекалова Т.Н., Шведчикова Т.Ю., Чудин А.В. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА И ЕГО ОКРУГИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015 Г.) // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Т. 1 (67). № 2. 2015. С. 3-28;
  3. Науменко В.Е. УКРЕПЛЕНИЕ СИВАГ-КЕРМЕН В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ. НОВАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ «СТРАНЫ ДОРИ» ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО (Общие итоги археологического изучения памятника в 2015–2017) // АДСВ. Вып. 46. Екатиренбург: Издательство УрФУ, 2018. С. 54-72.

Додаткові файли

Інформація відсутня