Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Поселення Урочище

Поселення Урочище городище є одним із малих міст Боспорського царства й належить до часу його економічного піднесення в І ст. н.е. Водночас ця пам’ятка наочно доводить «обжитість» території Криму впродовж тисячоліть. Поселення Урочище городище було відкрито у 60–80-х рр. ХХ ст. під час активного господарського освоєння околиць м. Керч, поставлено на облік, як пам’ятку археології у 2011 р.

Під час незаконних розкопок «під знесення» у процесі будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь пам’ятка перейменована російськими археологами на «Городище 11 кілометр» (номер кілометра дороги, що будується).

Городище є прикладом багатошарового археологічного об’єкта. Загалом датується часом від середньої бронзи до ХІХ ст. До першого горизонту забудови належить стоянка кам’янської культури епохи середньої бронзи та супутній йому могильник (відкрито 4 поховання). В епоху Боспорського царства пам’ятка відвідується, але постійне поселення на його території з’являється лише в римський час (друга половина І – ІІ ст.). Тут розташовується кілька садиб, розділених вулицями, круглі споруди (імовірно, зерносховища) та 6 пізньоримських поховань, у т.ч. санітарних у зернових ямах. Пізніше античну садибу перекривають будівлі та споруди VIII–X ст. Фінальним періодом функціонування пам’ятки є руїни таверни ХІХ ст.

Проблема незаконних археологічних розкопок поселення Урочище городище є в тому, що пам’ятка у 2017 р. досліджувалася непослідовно. Програму наукових робіт під час незаконних археологічних розкопок у південній частині городища формували будівельники. У результаті після знищення понад 1,6 га об’єкта в повітрі зависла низка фундаментальних питань: топографія та планування стародавнього поселення, наявність міських мурів, міський чи сільський статус поселення. Усе це доводить кричуще дилетантство й байдуже ставлення Інституту Археології РФ до культурної спадщини Криму. Квінтесенцією цього стало перейменування городища за номером кілометра автомобільної дороги, а також ігнорування ранніх робіт кримських археологів щодо виявлення, опису та найменування об’єкта.

Галерея

Вид з півночі на розкоп 1, ділянка 1 (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 188) Знахідки з поховань (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 200) Знахідки з культурного шару (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 201)

Карта

Відповідальні особи

  • Свірідов Олексій Миколайович - Інститут археології Російської академії наук

Джерела

  1. Язиков С.В., Свиридов А,Н., Суханов Е.В. Фибулы раннеримского времени с поселения "Городище 11-й километр" (Восточный Крым) // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 252. Москва: ИА РАН, 2018. С. 178-194;
  2. Свиридов А.Н., Язиков С.В., Топоривская М.А., Фролов В.В. Поселение Городище 11 км (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 324-333;
  3. Свиридов А.Н., Язиков С.В. Круглые каменные сооружения на поселении «Городище 11 км» на Керченском полуострове // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 201-211;
  4. Свиридов А.Н., Язиков С.В. Многослойное поселение «Городище 11 км» // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 213-229;
  5. Язиков С.В., Свиридов А.Н., Суханов А.Е. «Городище 11-й километр» // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С.282-291;
  6. Свиридов А.Н., Язиков С.В., Топоривская М.А. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОДИЩЕ 11 КМ» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2017 г. // История и археология Крыма. Вып. VIII. Севастополь: Колорит, 2018. С. 104-107;
  7. Рукавишникова И.В., Двуреченская Н.Д., Двуреченский О.В., Алексеев А.В., Федосеев Н.Ф. Исследования поселения Госпиталь 1 в Керчи // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 63-74;
  8. Свиридов А.Н., Язиков С.В., М.А. Топоривская, Фролов В.В. Раскопки поселения Городище 11 км в 2017 году // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 187-204;
  9. Антипина Е.Е., Яворская Л.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОТРАССЫ «ТАВРИДА» НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 249. Ч. II. Москва: ИА РАН, 2017. С. 299-310.

Додаткові файли

Інформація відсутня