Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Олександрівські скелі 1

Олександрівські скелі є могильником, що супроводжує поселення «Урочище городище» (окупаційна назва «Городище 11 км.»). Під час вибору місця могильника жителі стародавнього поселення віддали перевагу вже існуючим курганам, дотримуючись континуїтету історичного ландшафту.

Курганний некрополь Олександрівські скелі має кілька горизонтів освоєння сакрального простору. Найбільш раннім виявився курган 1 – він був споруджений у бронзовому столітті. У IV ст. до н.е. проводиться поховання на кургані 2. У другій половині I–II ст. у прикурганному просторі та частково під їхніми насипами функціонує ґрунтовий некрополь.

До складу пам’ятки входить два кургани із похованнями в них. До ґрунтового некрополю належить 251 об’єкт: поховання (в т.ч. склеп, імовірно, гладіаторів) та пов’язані з ними залишки тризни, які репрезентують нематеріальну культурну спадщину (вірування, традиції) місцевого населення.

Некрополь Олександрівські скелі 1 був незаконно розкопаний «під знесення» у 2017 р. Крім знищення об’єкта, можна назвати ще одне фундаментальне порушення: в жодних опублікованих російськими археологами матеріалах не визначені його межі та стійкий топографічний зв’язок із поселенням Урочище городище, до якого, власне, відносився некрополь.

Галерея

Курган 1. Ділянка некрополю перших століть н. е. Вид згори ч.1 (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 228) Курган 1. Ділянка некрополю перших століть н. е. Вид згори ч.2 (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 229) Курган 1. Поховання №90 (катакомба). Епоха бронзи (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 232) Курган 1. Керамічні посудини із кремацією. Курган 1: 1 - поховання 31; 2 - поховання № 63.4. Курган 2: 3 - поховання № 46 (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 235) Скляний посуд з поховань ч.1  (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 246) Скляний посуд з поховань ч.2 (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 247)

Карта

Відповідальні особи

  • Внуков Сергій Юрійович - Інститут археології Російської академії наук

Джерела

  1. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. Могильник римского времени "Александровские скалы 1" близ г. Керчь // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Санкт Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 2018. С. 158-164;
  2. Бейлин Д.В., Волошинов А.А., Рукавишникова И.В. Надгробная скульптура некрополя «Александровские скалы» // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Санкт Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 2018. С. 165-174;
  3. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. «Александровские скалы 1» – курганная группа и античный некрополь (республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 20-31;
  4. Волошинов А.А., Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. Надгробная скульптура могильника «Александровские скалы» (курган 1, 2). Боспорские традиции и варварские инновации в использовании стел // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 73-87;
  5. Бейлин Д.В., Волошинов А.А., Рукавишникова И.В. Исследования могильника римского времени Александровские Скалы 1 // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 221-268;
  6. Волошинов А.А., Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. Каменный склеп могильника Александровские скалы  1 (предварительная публикация) // Древности Боспора. Т.23. Москва: Институт Археологии РАН, 2019. С. 116-138;
  7. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В., Куликов А.В. Погребения с монетами могильника Александровские скалы 1 // Древности Боспора. Т.23. Москва: Институт Археологии РАН, 2019.

Додаткові файли

Інформація відсутня