Пам‘ятки архітектури, що були піддані будівельним роботам

Пам‘ятки архітектури, що були піддані будівельним роботам

Галерея

Увага! Ознайомтесь з переліком об'єктів.

Карта

Реєстр

Заходи з охорони культурної спадщини – це роботи, спрямовані на запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об’єкту культурної спадщини, забезпечення його захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту. Згідно із Законом України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію, як на країну-окупанта. Відповідні положення є не тільки в українському законодавстві, а й в міжнародних документах. Цей обов’язок, Російська Федерація виконує, порушуючи не тільки міжнародні норми права, але й основоположні принципи збереження пам’яток.

 У процесі вивчення інформації з відкритих джерел про роботи на території пам’яток архітектури виявлено кілька вагомих порушень основоположних принципів проведення реставрації:

  • принцип науковості;
  • принцип обґрунтованості під час визначення реставраційного втручання;
  • принцип зворотності виконаних робіт.

Усі заходи консервації, реставрації та протипожежної, санітарної, екологічної охорони тощо, які проводяться на пам’ятках не можуть:

- призводити до змін пам’ятки, погіршуючи її естетичну, історичну, наукову чи художню цінність;

- бути спрямовані на усунення значущих внесків усіх епох у створення пам’ятки.

Пам’ятки безумовно потребують реставрації, яка має базуватися на максимальному збереженні автентичності пам’ятки. І ретельне дослідження пам’ятки має передувати реставрації. Це дослідження повинно передбачати вивчення:

- можливих варіантів усунення пошкоджень і специфічних особливостей історичних будівельних матеріалів та розчинів;

- елементів та деталей, що стосуються первісного вигляду будівлі мечеті, а також пізніх нашарувань, добудови та перебудови, їхньої історичної цінності.

Крім цього, треба провести історико-архівний аналіз. Усе це, загалом, дає можливість реставраторам відновити первісний вигляд та зберегти історичність та автентичність пам’ятки.

Фактично проведені дослідження на пам’ятках мають поверховий характер, а прийняті інженерні рішення підтверджують відсутність професійного реставраційного підходу: до об’єктів культурної спадщини застосовуються звичайні будівельні норми, використовуються сучасні будівельні матеріали і технології, що не припустимо на об’єктах культурної спадщини, важка будівельна техніка, роботи здійснюють нефахові спеціалісти.