Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Могильник Сувлу-Кая

Могильник Сувлу-Кая – пам’ятка автохтонної Нейзацької археологічної культури стародавнього Криму. Її відкриття та вивчення має вирішальне значення для розуміння етнічної історії півострова у т.зв. римський та пізньоримський час, коли відбувся трансфер від розрізнених племен варварів, представлених пізніми скіфами, сарматами, готами, до єдиного етнічного субстрату часу формування країни Дорі кримських готів у горах Південно-Західного Криму. Особливістю могильника Сувлу-Кая всередині археологічної культури є науково описаний і досліджений на матеріальних рештках перехід від сарматського воєнізованого колективу ІІІ – першої половини IV ст. до постійного осілого населення другої половини IV – першої половини V ст. Ця спільнота складалася з представників сарматського, готського і, що важливо, кизил-кобинського (таврського) етнічного елементів. Даний факт змушує допустити наявність між розрізненими фрагментами варварської історії Криму римського часу незримого зв’язку та континуїтету.

Могильник датується III – першою половиною V ст.

До складу пам’ятки входять підбійні могили раннього етапу функціонування та склепи пізнього періоду.

Незаконні археологічні роботи на могильнику Сувлу-Кая проводилися у 2015 р. та 2018–2019 рр. Під час робіт були досліджені поховання, зокрема ті, в яких знайдені вироби з дорогоцінних металів. Якщо у 2015 р. роботи продовжували логіку попереднього етапу вивчення (розкопки в центральній частині пам’ятки), то у 2018–2019 рр. незаконні археологічні роботи були зосереджені на пошуку північно-західної межі пам’ятки.

Карта

Відповідальні особи

  • Волошинов Олексій Олександрович - т.зв. «Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник»

Додаткові файли

Інформація відсутня