Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Могильник Опушкі

Могильник Опушкі – пам’ятка автохтонної Нейзацької археологічної культури стародавнього Криму. Її відкриття та вивчення має визначне значення для розуміння етнічної історії півострова у римський та пізньоримський час, коли здійснився трансфер від розрізнених племен варварів, представлених пізніми скіфами, сарматами, готами, до єдиного етнічного субстрату часу формування країни Дорі кримських готів у горах Південно-Західного Криму.

Особливістю могильника Опушкі поміж пам’яток цієї археологічної культури є довготривалість його використання. Отже, на території могильника здійснювали поховання пізні скіфи і представники вже сформованої нейзацької культури та готи, що вторглися до Криму в середині III ст. Це змушує допустити наявність між розрізненими фрагментами варварської історії Криму римського часу незримого зв’язку та континуїтету.

Хронологія могильника окреслюється межами І ст. до н.е. – ІV ст.

До складу пам’ятки входять похоронні споруди різного типу: кам’яні та ґрунтові склепи, підбійні могили, ґрунтові могили, поховання коней, а також кремація, зокрема у кам’яних ящиках.

Незаконні археологічні розкопки могильника Опушкі велися у 2014 – 2019 рр. на його північній ділянці. Під час робіт були виявлені поховання, які притаманні як пізньоскіфській, так, власне, і нейзацькій археологічній культурі.

Особливо цікава ділянка «цвинтаря коней» (I ст.) на пізньоскіфському секторі могильника . Тут на момент 2018 р. було відкрито щонайменше 50 поховань коней, проте реальні кордони та його хронологія до кінця досі незрозумілі. Крім цього, у 2019 р. було відкрито кам’яний пізньоскіфський склеп IV ст. до н.е. Даний склеп є унікальним, адже свідчить про те, що частина населення, яка його залишила (клан/рід), особливо шанувала свої традиції і зберігала їх тривалий час, на відміну від своїх одноплемінників.

Карта

Відповідальні особи

  • Храпунов Ігор Миколайович - т.зв. «Таврійський федеральний університет імені В.І.Вернадського

Джерела

  1. ХРАПУНОВ И.Н. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАРВАРСКИХ ПАМЯТНИКОВ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДГОРНОМ КРЫМУ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ) // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С. 589-592;
  2. Храпунов И.Н., Стоянова А.А. ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ В 2017 г. // История и археология Крыма. Вып. VIII. Севастополь: Колорит, 2018. С. 163-164;
  3. Храпунов И.Н., Стоянова А.А. ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ В 2019 ГОДУ // История и археология Крыма. Вып. ХIII. Севастополь: Колорит, 2020. С. 429-434;
  4. Храпунов И.Н. СЛЕДЫ ОГНЯ НА МОГИЛЬНИКЕ ОПУШКИ // История и археология Крыма. Вып. ХII. Севастополь: Колорит, 2020. С. 201-208;
  5. Храпунов И.Н., Стоянова А.А. ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ В 2018 г. // История и археология Крыма. Вып. ХI. Севастополь: Колорит, 2019. С. 323-328;
  6. Шабанов С.Б. СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ МОГИЛЬНИКА ОПУШКИ В КРЫМУ (по материалам раскопок 2003–2019 гг.) // Проблемы истории, филологии, культуры. МОСКВА–МАГНИТОГОРСК–НОВОСИБИРСК: ЗАО МДП, 2020. №2. С. 110–134.

Додаткові файли

Інформація відсутня