Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Кургани № 1 та 2 курганної групи Бітумне 1

Кургани № 1 та 2 курганної групи Бітумне

Курганна група відноситься до епохи бронзи і, ймовірно, маркує траси міграцій стародавньої людини в Криму починаючі з цього періоду. Кургани зберігали свою ландшафтну спеціалізацію, як некрополі, аж до середньовіччя можливо й пізніше. Як і багато інших подібних об’єктів у Криму курганна група Бітумне 1 показує континуїтет в існуванні історичного ландшафту некрополів.

Пам’ятку виявлено у 2016 р. під час проєктних робіт, пов’язаних з будівництвом автомобільної дороги Керч-Севастополь.

До складу кургану 1 входить 20 поховань. Ще 23 було відкрито за межами насипу. Основне поховання належить ямній історико-культурній спільності. Ними курган використовувався ще деякий час. Далі його використовували для поховань представники катакомбної культури. Скіфи на вершині кургану спорудили кам’яний склеп для 20-ти поховань. У прикурганному просторі виділяється одне з поховань, залишене половцями в XI–XIII ст.

Курган 2 та його прикурганний простір має 31 поховання. Основне зроблено за доби ранньої бронзи. Впускні поховання належать до епохи пізньої бронзи та зроблені в катакомбах та ґрунтових ямах. Поза насипом розташовано ґрунтовий некрополь, який не був датований (можливо, належить пізньому середньовіччю або Новому часу).

Курганну групу було незаконно розкопано «під знесення» у 2017 р. під час будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь.

Карта

Відповідальні особи

  • Храпунов Ігор Миколайович - т.зв. «ТОВ «Артефакт» / БФ "Спадщина Тисячоліття"»

Додаткові файли

Інформація відсутня