Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Курган Трудове 1

Курган Трудове належить до спадщини ямної культурно-історичної спільноти. Пам’ятка цікава у вивченні історії Криму епохи бронзи та розуміння шляхів кочівлі стародавнього населення Подніпров’я до Криму.

Пам’ятку виявлено завдяки розвідкам 2015 р. під час проєктних робіт магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим .

Основні поховання належать до епохи ранньої бронзи й були залишені представникам ямної культурно-історичної спільноти. Крім цього, курган використовувався представниками катакомбної культури як обрядово-поминальний комплекс.

До складу пам’ятки входить 4 поховання (2 з них основних) та обрядово-поминальний комплекс, відкритий у південно-західному полі кургану. Його представлено керамічним ліпним кубком, що розташований окремо.

Курган Трудове 1 було незаконно розкопано «під знесення» у 2016 р. під час будівництва магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим. На сьогодні пам’ятку втрачено . В одному з основних поховань кургану було знайдено крем’яний кинджал-наконечник списа – знахідка незвичайна та досить рідкісна для представників ямної культурно-історичної спільноти. Найближча аналогія такого виробу відома з могильника (зруйнованого поселенням кизил-кобинської культури) епохи бронзи в Інкермані.

Карта

Відповідальні особи

  • Шабанов Станіслав Борисович - т.зв. «БФ "Спадщина Тисячоліття"»
  • Власов Володимир Петрович - т.зв. «ТОВ НВЦ "Кримське археологічне товариство"»

Додаткові файли

Інформація відсутня