Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Курган Джеппар

Курган Джеппар належить до яскравих пам’яток бронзової доби. Це святилище присвячене, ймовірно, культу вогню. Воно являло собою прямокутний кромлех (споруда з вертикальних кам’яних плит) із каїрном (кам’яним насипом) в центрі. Згодом (у фіналі бронзової доби) святилище було перекрито курганним насипом із кромлехом всередині, і проведене перше поховання в кам’яному ящику прямо в центрі каїрну колишнього святилища. Навколо нього продовжували ховати представники одного клана/племені. Після закінчення бронзової доби курган залишився традиційним місцем здійснення поховань протягом тисячоліть, аж до епохи середньовіччя.

До складу пам’ятки входить святилище, споруджене на природному виході скелі, та 6 поховань, поміж яких 2 були кенотафами (тут: символічними поховальними спорудами без небіжчика).

Особливу увагу необхідно приділити середньовічному половецькому похованню жінки (ХІІ–ХІІІ ст.) з «чучелом» коня – яскравій пам’ятці середньовічної кочівницької культури. До половецького доповнення до структури кургану треба також віднести антропоморфну стелу, зафіксовану у вже розграбованому кенотафі фіналу бронзової доби.

Курган повторно було відкрито у 2016 р. впродовж розвідувальних робіт під час будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь. Російські археологи надали пам’ятці «сталінську» назву с. Джеппар - «Іванівка», яка з’явилася внаслідок депортації кримськотатарського народу в 1944 р.

Курган Джеппар було незаконно розкопано «під знесення» у 2017 р. під час будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь.

Галерея

Курган Джеппар. Ортофото (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 309)

Карта

Відповідальні особи

Інформація відсутня

Джерела

  1. Меньшиков М.Ю., Горболь Н.Ю., Рукавишникова И.В. Курган № 3 Курганного могильник Луговое Западное 1; курган «Султановка» и курган 1 курганной группы из 3-х курганов «Ивановка» (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 197-203;
  2. Меньшиков М.Ю., Рукавишникова И.В., Резниченко И.А., Горболь Н.Ю., Юнкин Ж.А. Спасательные работы на «варварских» курганах вдоль трассы «Таврида» в Восточном Крыму в 2017 г. // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 289-324;
  3. Рукавишникова И.В., Бейлин Д.В., Меньшиков М.Ю. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА, ИССЛЕДОВАННЫЕ В ХОДЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ «ТАВРИДА» В 2017 г. // Таврические студии. №19. Симферополь: ООО «Антиква», 2019. С. 82-102.

Додаткові файли

Інформація відсутня