Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Курган 3 курганної групи Фонтан 1

Курган 3 курганної групи Фонтан належить до яскравих пам’яток бронзової доби. Ймовірно, це святилище, було присвячено культу вогню і складалося з прямокутного кромлеха (споруди із вертикальних кам’яних плит), П-подібного додаткового кромлеха із півдня і квадратного каїра (кам’яного насипу) у центрі. Згодом (у фіналі бронзової доби) святилище було перекрито курганним насипом із ще одним кромлехом (ймовірно, представниками ямної культурно-історичної спільноти). У центрі каїрна колишнього святилища робиться перше поховання в кам’яному ящику. Після першого такого погребіння в кургані почали хоронити представники одного клану чи племені. Далі поховання здійснюються ще у фіналі бронзової доби та половцями у XII – на початку XIII ст. Протягом тисячоліть курган залишається традиційним місцем здійснення поховань.

До складу пам’ятки входить, по-перше, святилище, по-друге, – 9 поховань, поміж яких був один кенотаф (символічна порожня погребальна споруда). Перетворення святилища на курган із кромлехом пов’язане з похованням у кам’яному ящику і кенотафом. Уже в середньовіччя половці добудовують до кургану ще один кромлех-«галерею» та в центрі цього «проходу» здійснюють чоловіче та жіноче поховання. Могила чоловіка-воїна супроводжувалася чучелом коня та набором половецького озброєння. Над нею встановлюється антропоморфна стела.

Курган 3 курганної групи Фонтан 1 було незаконно розкопано «під знесення» у 2017 р. під час будівництва автомобільної дороги Керч-Севастополь. З розкопок святилища походить стела з колоподібним барельєфом. Вона займала важливе місце в кромлеху, бо завершувала з півночі західну «галерею». Це, а також орієнтація святилища сторонами світу, дає змогу пов’язати комплекс не просто з культом вогню, а ще й із солярним циклом.

Галерея

Курганна група Фонтан 1, курган 3. Загальний вигляд кам'яних конструкцій. Ортофото (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 290)

Карта

Відповідальні особи

Інформація відсутня

Джерела

  1. Рукавишникова И.В., Бейлин Д.В., Меньшиков М.Ю., Волошинов А.А., Резниченко И.А., Горболь Н.Ю. Исследования курганов в Ленинском районе Республики Крым // Археологические открытия. 2017 год. М.: Институт археологии РАН, 2019. С. 264-267;
  2. Меньшиков М.Ю., Рукавишникова И.В. Курганы Керченского полуострова с каменной архитектурой. По результатам спасательных археологических работ в 2017 г. // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 114-126;
  3. Рукавишникова И.В., Меньшиков М.Ю., Резниченко И.А., Горболь Н.Ю. Скифские памятники Ленинского района, исследованные на трассе «Таврида» // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 190-200;
  4. Меньшиков М.Ю., Горболь Н.Ю., Рукавишникова И.В. Курган № 3 Курганного могильник Луговое Западное 1; курган «Султановка» и курган 1 курганной группы из 3-х курганов «Ивановка» (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 197-203;
  5. Меньшиков М.Ю., Рукавишникова И.В., Резниченко И.А., Юнкин Ж.А., Горболь Н.Ю. Курганы курганных групп Фонтан 1 и 2, Ленинское Северо-Восточное 1 (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 203-211;
  6. Рукавишникова И.В., Бейлин Д.В. Курган № 2 из группы из двух курганов (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 257-267;
  7. Меньшиков М.Ю., Рукавишникова И.В., Резниченко И.А., Горболь Н.Ю., Юнкин Ж.А. Спасательные работы на «варварских» курганах вдоль трассы «Таврида» в Восточном Крыму в 2017 г. // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 289-324;
  8. Рукавишникова И.В., Бейлин Д.В., Меньшиков М.Ю. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА, ИССЛЕДОВАННЫЕ В ХОДЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ «ТАВРИДА» В 2017 г. // Таврические студии. №19. Симферополь: ООО «Антиква», 2019. С. 82-102.

Додаткові файли

Інформація відсутня