Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Курган 2 курганної групи Ак-Монайська

Курган 2 курганної групи Ак-Монайська належить до пам’яток, залишених представниками пізній культурно-історичної спільноти – кам’янською археологічною культурою.

Цей об’єкт, вочевидь, є родовим цвинтарем одного з кланів, які жили в Криму в епоху бронзи. Майже всі об’єкти належать до бронзового віку. Єдине впускне поховання датується часом раніше початку V ст. до н.е.

До складу пам’ятки входить курганний насип, частково споруджений із «вальків» (блоки гумусованого суглинку) та 13 поховань, де тільки одне є впускним, та 3 розвали кераміки (тризни). Одна з них не пов’язана з похованнями пізньої ямної культури – кам’янською археологічною культурою, а належить носіям пізньокам’янської, або зрубної, археологічних культур.

Наявні фотоматеріали з розкопок об’єкта свідчать, що дивом не знищений у XIX–XX ст. курган був у 2017 р. незаконно розкопаний із помилками під час будівництва автодороги Керч-Севастополь. Наприклад, застосування важкої техніки частково знищило скіфське впускне поховання.

Галерея

Поховання № 11, впущене з рівня похованого ґрунту. Вид зі сходу (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 404) Ліпний посуд, виявлений на схід від поховання № 2 у шарі насипу кургану (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 411)

Карта

Відповідальні особи

  • Внуков Сергій Юрійович - Інститут археології Російської академії наук

Джерела

  1. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. Курган № 2 курганной группы Ак-Монайская 1 (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 32-39;
  2. Бейлин Д.В., Кислый А.Е., Рукавишникова И.В. Курган эпохи бронзы на Ак-Монайском перешейке в Восточном Крыму: стереоскопия археологического времени и пространства // Древности Боспора: Международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 23. Москва: ИА РАН, 2018. С. 36-55;
  3. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. Результаты археологических исследований кургана № 2 курганной группы Ак-Монайская 1 // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 399-417.

Додаткові файли

Інформація відсутня