Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Кітей

Кітей – це т.зв. «мале» місто Боспорського царства. Поміж інших таких містечок Боспора Кітей виділяється тим, що він та його найближча округа з хорою, посадом та могильниками розташовані на території з незначним сучасним впливом антропогенного чинника.

Пам’ятка датується V ст. до н.е. – ІV ст.

До складу городища Кітей та комплексу його найближчої округи входять: оборонні споруди стародавнього міста з мурами, вежами та ровом; зольник; некрополі (ґрунтові та курганні); руїни забудови передмістя; ближня хора.

Основною причиною руйнування Кітея є активні незаконні археологічні розкопки . Однією з головних ділянок є некрополь Кітея, який досліджувався у 2014–2019 рр. До досліджень некрополя тематично близькі незаконні розкопки т.зв. «валів» (некрополь із тризнами та святилищами) на захід від стародавнього міста (2014–2016 рр.), курганного некрополя Чатр-Тав (2014–2015 рр., 2018 р.) та могильника Джург-Оба (2019 р.) на території найближчої округи. Незаконні розкопки самого Кітея були зосереджені на його зольнику (2016–2019 рр.), міській забудові (2016 р.), південно-західній частині оборонних споруд (2017 р.). Також незаконні роботи проводилися на території передмістя городища (2015 р., 2019 р.), унаслідок чого було частково розкрито частину системи його хори.

Особливістю незаконних розкопок Кітея є те, що роботи проводяться одразу двома археологічними експедиціями, що значно інтенсифікує руйнацію. «Співіснування» на одній пам’ятці російських дослідників від різних організацій яскраво показує суть російської археології. Між ними виникають конфлікти через зони «впливу», активну роль «провокатора» в яких займає Польовий комітет російського Інституту археології. Про якість виконуваних робіт у такій ситуації ми можемо лише здогадуватися.

Карта

Відповідальні особи

 • Катцова Олександра Вікторівна - «Державний Ермітаж»
 • Хршановський Володимир Андрійович - Інститут археології Російської академії наук,

Джерела

 1. Катцова А.В. Античное городище Китей. Итоги работ экспедиции Государственного Эрмитажа // Археологические открытия. 2017 год. М.: Институт археологии РАН, 2019. С. 251-254;
 2. МОЛЕВА Н.В. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРТИФИКАЦИИ БОСПОРСКОГО ГОРОДА КИТЕЯ: САКРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С. 394-404;
 3. Катцова А.В. ЗОЛЬНИК АНТИЧНОГО ГОРОДИЩА КИТЕЙ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2017 г. // История и археология Крыма. Вып. VIII. Севастополь: Колорит, 2018. С. 56-58;
 4. Богомаз Н.А. КИТЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 2017 // Классическая и византийская традиция. 2017: материалы ХI международной конференции. Белгород: НИУ "БелГУ", 2017. С. 476-479;
 5. Молев Е.А. Монеты из раскопок Китея как источник информации о боспорском социуме в период античности // Stratum plus. Археология и культурная антропология. №6. «БАЛАНСЫ ИСТОРИИ: ЦЕННОСТИ И СРЕДСТВА». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИШИНЕВ, ОДЕССА, БУХАРЕСТ: Stratum plus P.P., Университет Высшая Антропологическая Школа, 2018. С. 124-134.;
 6. Катцова А.В. Античное городище Китей. Итоги работ экспедиции Государственного Эрмитажа // Археологические открытия. 2018 год. М.: Институт археологии РАН, 2020. С. 286-289; Катцова А.В. АНТИЧНЫЙ ГОРОД КИТЕЙ. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2018 г. // История и археология Крыма. Вып. ХI. Севастополь: Колорит, 2019. С. 139-146;
 7. Ткаченко С.А., Жукова Н.В. АНТИЧНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ БЕЛГУ в 2018 Г. // Классическая и византийская традиция. 2018: материалы ХII международной конференции. Белгород: НИУ "БелГУ", 2018. С. 463-464.;
 8. Катцова А.В. АНТИЧНЫЙ ГОРОД КИТЕЙ. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2019 ГОДУ // История и археология Крыма. Вып. ХIII. Севастополь: Колорит, 2020. С. 187-192.
 9. Хршановский В.А. Некрополи Китейской равнины // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Санкт Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 2018. С. 249-258;
 10. КАСПАРОВ А.К., ХРШАНОВСКИЙ В.А. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ ИЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА КИТЕЙСКОГО НЕКРОПОЛЯ (ПО ИТОГАМ РАСКОПОК 2010 – 2018 ГГ.) // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С. 272-283;
 11. Хршановский В.А. МЕЖДУ ГОТАМИ И ГУННАМИ. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БОСПОРА IV в. н.э. (По результатам раскопок некрополя Китея в 2009–2016 гг.) // Боспорские исследования. Вып. ХХХV. Керчь: Керченская городская типография, 2017. С. 208-228.

Додаткові файли

Інформація відсутня