Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Городище Сююр-Таш

Городище Сююр-Таш розташоване на Караларському узбережжі Керченського півострова. Це укріплене сільське поселення (село з оборонним муром).

У ІІІ ст. до н.е. відбуваються фундаментальні зміни поміж сільських поселень Боспорського царства: зникають неукріплені села, а замість них з’являються нові села-замки, зведені на вигідних для оборони мисах та висотах Приазовського узбережжя Керченського півострова.

Сююр-Таш виділяється поміж інших укріплених сіл тим, що він є найвідомішим. Пам’ятка досить добре вивчена і важлива для розуміння історії освоєння сільськогосподарської периферії Боспорського царства. Датується поселення Сююр-Таш серединою ІІІ – ІІ ст. до н.е.

До складу пам’ятки входить господарська та житлова забудова, оборонні споруди, міжквартальні дороги та зольники.

Незважаючи на те, що незаконні розкопки поселення Сююр-Таш мають виключно науковий характер, вони загрожують збереженню пам’ятки . Брак кваліфікованої програми реставрації та консервації розкопаних об’єктів у підсумку руйнують їх.

Незаконні археологічні розкопки 2014 – 2019 рр. були зосереджені в північно-східній та південній частинах городища. Досліджувалися господарські та житлові споруди, господарські ями та зольники.

Карта

Відповідальні особи

  • Кузіна Наталія Володимирівна - Інститут археології РАН

Джерела

  1. Кислый А.Е. Исследования керченской экспедиции Института археологии Крыма // Археологические открытия. 2018 год. М.: Институт археологии РАН, 2020. С. 291-296; 
  2. Супренков А.А., Топоривская М.А. Углублённые постройки северо-восточной части городища Сююрташ в Крымском Приазовье (по результатам работ 2010-2018 гг.) // Древности Боспора. Т.23. Москва: Институт Археологии РАН, 2019. С. 527-541;
  3. Масленников А.В. Монетные находки на эллинистических сельских поселениях Крымского Приазовья // Древности Боспора. Т.23. Москва: Институт Археологии РАН, 2019. С. 417-426;
  4. Клемешова М.Е. ГОНЧАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕПНОЙ КЕРАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ЗОЛОТОЕ ВОСТОЧНОЕ (СЮЮРТАШ) В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ // Классическая и византийская традиция. 2018: материалы ХII международной конференции. Белгород: НИУ "БелГУ", 2018. С. 37-41;
  5. Ковальчук А.В. О времени возникновения поселений «нового типа» в Крымском Приазовье (по данным керамической эпиграфики) // Древности Боспора. Москва: ООО «Амирит», 2020. Т. 25. С. 220-228.

Додаткові файли

Інформація відсутня