Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Городище Кульчук

Городище Кульчук – невелике добре укріплене містечко на дальній хорі (території) Херсонесу Таврійського. Археологічні розкопки дотепер не розкрили повністю його планування. Однак немає сумнівів щодо особливої ролі городища на Тарханкуті та його панування над навколишньою хорою. Особливу цінність городище має не лише, як укріплене містечко демократичного поліса, але і як городище, на території якого життя тривало й у пізньоскіфський час, і в середньовіччі – справжні темні віки для історії півострова Тарханкут та всього Північно-Західного Криму.

Датується городище IV ст. до н.е. – І ст., IХ – X ст. та XIII – XIV ст.

До складу Кульчука входять руїни елліністичних садиб та оборонних споруд (мури та вежі з протитаранним поясом), культурні горизонти та об’єкти пізньоскіфського та середньовічного часу.

Загрозу безпеці городища Кульчук становить комплекс із двох чинників. По-перше, берег Чорного моря, на якому стоїть пам’ятка, відчуває дію активних процесів вітрової та хвильової ерозії . Море поступово «з’їдає» берегову лінію разом із городищем.

Другим чинником є ??незаконні археологічні розкопки. Дослідження на широких площах здійснювалися на території пам’ятки археології у 2014 – 2019 рр. Роботи були зосереджені на двох об’єктах: городищі та могильнику. На території городища в центрі незаконних розкопок опинилася т.зв. вежа «Геракла» з протитаранним поясом. Також досліджувалися та прилеглі до неї оборонні мури та дві садиби, розташовані на схід та захід. Крім елліністичних чи давньогрецьких шарів незаконно розкопувалися горизонти пізньоскіфського часу та середніх віків. На території некрополя у 2014 – 2015 рр. було проведено геомагнітну розвідку. За її результатами у 2015 р. було незаконно розкопано непограбований у давнину пізньоскіфський склеп.

Найбільш значущим відкриттям можна визнати дослідження у 2019 р. шарів XIII – XIV ст., зафіксованих на пам’ятці вперше за весь час його археологічного вивчення.

Карта

Відповідальні особи

  • Внуков Сергій Юрійович - Інститут археології Російської академії наук

Додаткові файли

Інформація відсутня