Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Городище Чайка

Городище Чайка та його історичний ландшафт представляють комплексну пам’ятку часів Херсонеського полісу і його варварського оточення. Городище є укріпленим поселенням зі складною й багатошаровою історією.

Особливе та помітне місце в культурній спадщині, що залишив по собі Херсонеській поліс, посідає перший етап його існування. У IV – III ст. до н.е. городище Чайка було добре укріпленим містечком із чітко окресленою функцією емпорія (торгове поселення) або громадського складу продуктів виробництва найближчої хори. Тут їх могли накопичувати, охороняти та переправляти до центру поліса, у Херсонес. Імовірніше, це припортове містечко обслуговувало також городища Беляус та Кульчук. Треба зауважити, що північна частина Каламітської затоки та район Керкенітиди розглядався херсонеситами, як досить безпечний. Про це свідчить розташування на городищі Чайка великих, швидше за все полісних складів, на місці яких пізніше з’явилися три укріплені садиби, що належали виноробу, каменяру та майстру сирцевої цегли. Проте вони не були згуртовані в єдиний комплекс-форт, як можна побачити на городищі Беляус. Після загибелі Херсонеської держави на Тарханкуті на території городища виникає досить велике пізньоскіфське містечко з чітко вираженим за пізньоскіфськими реаліями плануванням поселення й торговими лавками. Ненадовго життя на городищі після пізніх скіфів повертається в середньовіччі. Датується городище Чайка останньою чвертю IV ст. до н.е. – І ст. н.е. та VIII – X ст.

До складу пам’ятки входять руїни оборонних мурів, веж і забудова укріпленого елліністичного містечка із залишками великих громадських складів, садиб. Після закінчення елліністичного етапу історії городища до складу пам’ятки увійшли два поселення: пізньоскіфське та VIII – X ст. Крім цього, до складу об’єкта входить курганний некрополь та каменоломні часів херсонеської хори та пізньоскіфської культури.

Незаконні археологічні розкопки городища Чайка у 2014 – 2019 рр. були зосереджені в північно-західній частині пам’ятки. Тут досліджувалась околиця пізньоскіфського городища, яка перекрила будівельні залишки елліністичної садиби 2-го періоду існування пам’ятки і, ймовірно, складську інфраструктуру всередині фортеці 1-го будівельного періоду. У 2015–2017 рр. було проведено незаконні розкопки на території курганного некрополя городища Чайка, який перекриває пізньоскіфську каменоломню.

Карта

Відповідальні особи

  • Попова Олена Олександрівна - Московський державний університет імені М.В.Ломоносова

Додаткові файли

Інформація відсутня