Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Городище «Бєлінське», ймовірно місто Тафр

Городище «Бєлінське», ймовірно місто Тафр , є прикордонним населеним пунктом Боспорського царства. Городище поєднало в собі найважливіші для Боспора оборонні функції, перебуваючи безпосередньо поруч із Узунларським валом – західним державним кордоном Боспора. По-друге, воно відігравало важливу роль торговельного перевалочного пункту на перетині шляхів у Пантікапей, Феодосію та Степовий північний Крим.

Серед інших боспорських міст городище Бєлінське є досить пізнім. Воно було засноване в ІІ ст. н.е., коли Боспорське царство вже перебувало в напівзалежному стані від Римської імперії. Проіснувало городище, як міське поселення, до V ст. Територія городища використовувалася у VIII–IX ст. Поховання на некрополі тривали, можливо, й у пізніший час – наприкінці XI – XII ст. Не пізніше XVIII ст. в районі західного посаду городища з’явилося кримськотатарське с. Аджи-Елі, перейменоване у 1948 році в Державіно (нині не існує). Ім’я ж городищу було присвоєно за сталінською назвою селища Бєлінське, яке до депортації кримських татар в 1944 р. мало назву Палапан.

До складу пам’ятки входять оборонні споруди трьох хронологічних періодів з оборонними стінами, вилазними хвіртками, вежами, ровами та валами, міська квартальна забудова, вулиці із системою водовідведення за межі оборонних стін, зольник за межами міста та могильник.

У 2014–2021 роках городище активно піддається незаконним археологічним розкопкам наукового характеру експедицією Тульського державного педагогічного університету. За цей час роботи велися на різних ділянках пам’ятки: на східній частині та некрополі. Розкоп «Східний» незаконно у досліджувався в 2014–2021 рр.. На ньому було відкрито сакральний зольник із кільцевим муруванням навколо, житлову та господарську забудову різного часу та ділянку ранньосередньовічних поховань. Роботи на некрополі городища також не припинялися у 2014 – 2021 рр. Тут вони були зосереджені на пошуку кордонів могильника на західній ділянці.

Наслідки незаконних археологічних розкопок наукового характеру є звичайними для пам’яток археології Криму. Відсутність програми консервації та реставрації досліджених археологічних залишків через певний час призводить до їхньої практично повної втрати .

Карта

Відповідальні особи

  • Зубарєв Віктор Геннадійович - Тульський державний університет ім. Л.М.Толстого

Джерела

  1. Зубарев В.Г., Майко В.В., Ярцев С.В. Керамический комплекс средневекового времени городища Белинское // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Санкт Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 2018. С. 195-201;
  2. ЗУБАРЕВ В.Г., ЯРЦЕВ С.В. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АРХЕОЛОГЧЕСКИХ РАСКОПОК В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДИЩА «БЕЛИНСКОЕ» // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С.241-249;
  3. Зубарев В.Г., Ярцев С.В., Смекалов С.Л. Археологические исследования 2016 года на городище «Белинское» в Восточном Крыму // Таврические студии. №12. Симферополь: ООО «Антиква», 2017. С. 89-92;
  4. Астахов И.А. КАМЕННЫЕ ЯДРА ИЗ РАСКОПОК БЕЛИНСКОГО ГОРОДИЩА // ПРОБЛЕМЫИСТОРИИ,ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ. №4 (62). МОСКВА-МАГНИТОГОРСК-НОВОСИБИРСК: ЗАО МДП, 2018. С. 94-101;
  5. Зубарев В.Г., Ярцев С.В. НОВЫЙ ПАМЯТНИК КАМЕННОГО ВЕКА В УРОЧИЩЕ «АДЖИЭЛЬ» В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ // ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ,ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ. №4 (64). МОСКВА-МАГНИТОГОРСК-НОВОСИБИРСК: ЗАО МДП, 2019. С. 322-346.;
  6. Зубарев В.Г., Ярцев С.В., Бутовский А.Ю. Яма №162 в Восточной части городища Белинское (раскопки 2019-2020 гг.) // Боспорские исследования. Вып. ХLII. Керчь: Керченская городская типография, 2021. С. 224-233;
  7. ЗУБАРЕВ В.Г., ЯРЦЕВ С.В., БУТОВСКИЙ А.Ю. САКРАЛЬНАЯ ЯМА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДИЩА «БЕЛИНСКОЕ» // XXII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Новые открытия, новые проекты. Материалы международной научной конференции. Симферополь-Керчь: ИП Кифниди Георгий Иванович, 2021. С. 141-144.;
  8. Зубарев В.Г., Ярцев С.В., Смекалов С.Л. МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЩА «БЕЛИНСКОЕ» В 2019 ГОДУ // Таврические студии. №22. Симферополь: ООО «Антиква», 2020. С. 67-73;
  9. Зубарев В.Г., Ярцев С.В. Круглые каменные сооружения на городище «Белинское» в Восточном Крыму // Древности Боспора. Москва: ООО «Амирит», 2020. Т. 25. С. 155-175.

Додаткові файли

Інформація відсутня