Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Городище Беляус

Городище Беляус є об’єктом далекої хори (сільськогосподарської округи) Херсонесу Таврійського. Це не місто, фортеця чи замок у звичайному розумінні. Беляус є комплексом із трьох сільських садиб, об’єднаних у єдиний «форт», або, точніше, притулок. Таких об’єктів на найближчій хорі Херсонесу зустріти неможливо – єдина оборонна система, що боронила розмежований Гераклейський півострів та близькість самого Херсонеса, робила життя херсонеситів досить вільним і спокійним. Колонізація віддаленого регіону, загальна слабкість основних міст далекої хори, порівнюючи зі столицею поліса, та близькість Степу вносили свої корективи в життя херсонеситів. Це змусило їх згрупувати свої садиби у єдиний комплекс для підвищення оборонного потенціалу та збільшення шансів дочекатися підкріплення під час військової небезпеки, а також зберегти своє майно та життя.

Городище Беляус датується другою половиною IV – II ст. до н.е., коли воно входило до складу Херсонеського полісу. Згодом, у ІІ столітті до н. е. тиск Степу знищів Херсонеський поліс на Тарханкуті, й Беляус став скіфським варварським поселенням античного часу. Гине городище у I ст. і відновлюється лише на короткий час у ІХ-Х ст.

До складу городища Беляус входить 3 укріплені сільські садиби з домінуючими в них вежами з протитаранними пірамідальними поясами, західне неукріплене передмістя та могильник.

Загрозу безпеці городища Беляус становить комплекс двох чинників. По-перше, берег Чорного моря, на якому стоїть пам’ятка схильний до активних процесів вітрової та хвильової ерозії – море поступово «з’їдає» берегову лінію разом із городищем. Другим чинником є ??незаконні археологічні розкопки . Дослідження на широких площах здійснювалися на території пам’ятки археології у 2014–2016 рр. та 2019 р. Роботи були зосереджені на території західного передмістя городища. У 2014 р. геомагнітну розвідку без земляних робіт було здійснено на могильнику Беляуса.

Руйнівний вплив незаконних археологічних розкопок на збереження пам’ятки ідентичний тим, що можна побачити на інших класичних об’єктах археології Криму. Відсутність послідовної реставрації та консервації досліджених об’єктів веде до їхньої поступової втрати.

Карта

Відповідальні особи

  • Внуков Сергій Юрійович - Інститут археології Російської академії наук

Додаткові файли

Інформація відсутня