Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Фортеця Ак-Кая

Фортеця Ак-Кая є найбільшою й найдавнішою пам’яткою фортечної архітектури еллінізму в Центральному Криму. Вона має прекрасну внутрішньоміську регулярну забудову. В історичному плані немає остаточної впевненості, чим був цей об’єкт: чи форпостом Боспорського царства, чи першою столицею Кримської Скіфії та ставкою царя Агара.

Хронологічно фортеця Ак-Кая існувала під час трьох історичних періодів: кінець IV – I ст. до н.е. (східний посад та оборонна система з протейхізмою (зовнішня оборонна стіна), що обороняла 10 га внутрішньоміської забудови); I – середина III ст. («новий» оборонний мур, що обороняв «мале» місто) і VIII – IX ст. (верхній горизонт відновлення «нового» оборонного мура та «малого» міста). Загалом, фортеця Ак-Кая у навколишньому елліністичному історичному ландшафті пов’язана із пізньоелліністичним ґрунтовим могильником Ак-Кая, і курганними могильниками Чигірник і Беш-Оба.

Незаконні археологічні розкопки фортеці Ак-Кая здійснювалися у 2014–2015 рр. У 2014 р. розкопки здійснювалися на вузлі оборонних споруд на східному краї римсько-візантійського оборонного мура в місці перетину з ранньою оборонною елліністичною лінією. У 2015 р. розкопки було здійснено на східному оборонному мурі та прилеглій до нього міській забудові елліністичного часу в районі покинутої ферми радянського часу. На території найближчої округи роботи мали розвідувальний та локальний характер. У 2014 р. було обстежено та прошурфовано пограбовані похоронні споруди могильника Чигірник та курганного могильника Беш-Оба. У 2015 р. на східному посаді та пізньоелліністичному ґрунтовому могильнику Ак-Кая було здійснено геомагнітну розвідку. За її результатами на останньому проводилися локальні розкопки.

Стан пам’ятки можна визнати стабільним. Вона руйнується здебільшого через мародерів, за якими приходять археологи та проводять незаконні «охоронні» археологічні розкопки. Великі «наукові» дослідження на території фортеці з 2015 р. фактично припинені.

Карта

Відповідальні особи

  • Зайцев Юрій Павлович - т.зв. «Історико-археологічний музей-заповідник «Неаполь Скіфський»

Додаткові файли

Інформація відсутня