Інформація про незаконні археологічні розкопки

перелік обʼєктів руйнації памʼяток Криму

Чокракський вал

Чокракський вал

Боспорське царство в плані історичної топографії залишило на Керченському півострові цілісні ландшафти: столицю, пересічні міста, порти, села та селища, царські та звичайні некрополі. Цей ландшафт античного царства має справжні державні кордони. Вони представлені різночасовими ровами із валами. Одним із них є Чокракський вал.

Ця межа Боспорського царства, імовірніше, датується І ст. до н.е. і, очевидно, пов’язана з еволюцією держави за часів понтійського царя Мітрідата VI Євпатора. До складу об’єкта входить рів (глибиною майже 2 м, шириною – приблизно 5 м) і вал, що перетинає Керченський півострів із півночі на південь.

Чокракський вал довгий час особливо не цікавив дослідників. Однак будівництво інфраструктурних споруд після окупації Криму зумовило новий етап його вивчення. Він був представлений незаконними розкопками «під знесення», які відбувалися на місці майбутніх новобудов. У 2017 р. було незаконно досліджено 4 перетини валу. Головним результатом стало відкриття «воротних» проїздів. Так, можливо, можна пояснити наявність у лінії рову перемичок від 22 до 42 м. У 2018 р. було здійснено ще 2 перетини. А у 2019 р. було здійснено зачистку господарської траншеї, яка знищила рів без будь-яких досліджень.

Галерея

Чокракський вал. Загальний вигляд на вибраний рів у розкопі 3, 2017 р. (Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. в 2 т. Т.1. М.: ИА РАН, 2019. С. 183)

Карта

Відповідальні особи

 • Супрєнков Олександр Анатолійович - Інститут археології Російської академії наук

Джерела

 1. Бейлин Д.В., Рукавишникова И.В. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2019 ГОДУ // Таврические студии. №22. Симферополь: ООО «Антиква», 2020. С. 6-17.;
 2. Супренков А.А. Предварительные результаты разведок на валах Восточного Крыма в 2019 г. // Древности Боспора. Москва: ООО «Амирит», 2020. Т. 25. С. 360-375.;
 3. Супренков А.А., Прокопенко С.Н., Столяренко П.Г., Топоривская М.А., Требухина Н.Ю. Исследования валов Восточного Крыма // Археологические открытия. 2017 год. М.: Институт археологии РАН, 2019. С. 273-275;
 4. Супренков А.А. Валы Восточного Крыма как показатель этапов развития Боспорского государства (по результатам раскопок 2016 – 2017 гг.) Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Часть 1. Санкт Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 2018. С. 75-81;
 5. СУПРЕНКОВ А.А., СТОЛЯРЕНКО П.Г., ТРЕБУХИНА Н.Ю. ИССЛЕДОВАНИЯ ВАЛА БЕЗКРОВНОГО В 2017-2018 ГГ. И СОПУТСТВУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Материалы международной научной конференции. Симферополь, Керчь: ИП Слынько Г.И., 2019. С. 564-572;
 6. Столяренко П.Г., Супренков А.А., Прокопенко С.Н. Валы Безкровного (Чокракский) и Акмонайский (РеспуБлика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 354-361;
 7. Супренков А.А., Требухина Н.Ю. Валы Тиритакский и Узунларский (Аккосов) (Республика Крым) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. Материалы спасательных археологических исследований. том 25. Москва: Институт археологии РАН, 2018. С. 380-387;
 8. Супренков А.А., Топоривская М.А., Требухина Н.Ю. Новейшие археологические исследования на Тиритакском валу и валу Безкровного в Восточном Крыму // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. К 100-летию российской академической археологии. Том I. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 177-186;
 9. Супренков А.А. УЗУНЛАРСКИЙ ВАЛ: К ХРОНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 2015-2017 гг. // Таврические студии. №19. Симферополь: ООО «Антиква», 2019. С. 103-112;
 10. Ермолин А.Л. УЗУНЛАРСКИЙ ВАЛ: ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ И ДАТИРОВКА // Кондаковские чтения VI. Античность – Византия – Древняя Русь. Материалы VI международной научной конференции. Белгород, 2019. С. 30-98;
 11. Супренков А.А., Топоривская М.А. Работы на Тиритакском валу в Восточном Крыму // Археологические открытия. 2018 год. М.: Институт археологии РАН, 2020. С. 301-303.

Додаткові файли

Інформація відсутня